Betekenisvol leren

Op De Fontein gaan we voor eigentijds leren. Een school is er om te leren en dat doe je niet alleen met je hoofd. Op het rapport met je cijfers staan ook je competenties: niet alleen de prestatie wordt beoordeeld maar ook de manier waarop je dit bereikt hebt.

Vanzelfsprekend is er op De Fontein ook aandacht voor activiteiten zoals sport, excursies, buitenschoolse activiteiten en projectweken.

Uiteraard hebben wij goede computervoorzieningen, iedere leerling heeft een eigen schoolaccount, een school e-mailadres en is gekoppeld aan SOMtoday, onze ELO (elektronische leeromgeving.). In de ELO staat belangrijke informatie zoals het rooster en de roosterwijzigingen, cijfers, absentie, studiewijzers en vakgerelateerde extra oefeningen. In bijna alle lokalen werkt de docent met een digibord en in het hele gebouw is er wifi. Ouders hebben een eigen account voor SOMtoday om zo de voortgang van hun kind te kunnen volgen.

Coach

Elke klas heeft één of twee coaches. De coach speelt een centrale rol in de begeleiding van de leerling. De taken van de coach zijn onder meer:

 • Het voorbereiden van het coachmoment; hierbij aandacht voor de groepsdynamica, studievaardigheden en klassenactiviteiten.
 • Het onderhouden van de contacten met thuis; de coach is voor de ouders het eerste aanspreekpunt.
 • De coach houdt ook overzicht op de resultaten, werkhouding, competenties van de leerling en biedt hulp in geval van leer- of sociaal-emotionele problemen.

Unieke aansluiting naar mbo of havo

Na de mavo kun je doorstromen naar het havo of naar het mbo. Hiervoor hebben we een uniek aansluittraject ontwikkelt. In onderstaand schema zie je de verschillende routes die je kunt doorlopen. Met elkaar kijken we wat bij jou het beste past.

“Na de mavo kun je doorstromen naar het havo of naar het mbo. Hiervoor hebben we een uniek aansluittraject ontwikkeld.“

“Na de mavo kun je doorstromen naar het havo of naar het mbo. Hiervoor hebben we een uniek aansluittraject ontwikkeld. “

Ons onderwijs is gebaseerd op drie kernwaarden

Vertrouwen en optimisme

 • Je hebt de ambitie om je capaciteiten te ontplooien
 • Je kun de verantwoordelijkheid (leren) dragen
 • Je krijgt ruimte om nieuwsgierig te zijn

Relatie en dialoog

 • Je gaat bindingen aan: met de ander en met je omgeving
 • Je draagt bij aan een open en eerlijk klimaat
 • Je geeft ruimte voor opvattingen van anderen
 • Je lost problemen op door deze te benoemen en te bespreken

Respect en veiligheid

 • Je wordt gekend en doet ertoe
 • Je mag je kwetsbaar opstellen
 • Je wordt vertrouwd

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees meer over de Pre Lyceum stroom

Werken bij De Fontein