Wij hechten aan een goede samenwerking met ouders. U speelt een grote rol in het schoolsucces van uw kind.
Het is belangrijk dat wij elkaar goed op de hoogte houden. Meestal verloopt dat via de coach van uw kind. De coach speelt een grote rol in de begeleiding en is uw eerste aanspreekpunt. Als resultaten, werkhouding of gedrag van uw kind daar aanleiding toe geven, neemt de coach contact op. U kunt ook altijd zelf een afspraak maken voor een gesprek met de coach, een vakdocent of de teamleider.

Ouderavonden

U maakt kennis met de coach op de algemene ouderavond bij de start van elk schooljaar. Deze avond is per klas georganiseerd. De coach informeert u over de gang van zaken op school en in dit leerjaar. U ontmoet hier ook de ouders van de klasgenoten van uw kind.
Later in het jaar zijn er nog meer algemene ouderavonden. Deze gaan over relevante thema’s zoals het puberbrein of de valkuilen van internet. Verder zijn er de contactavonden waarvoor u een tienminutengesprek kunt aanvragen met de vakdocenten.

Nieuws

Alle informatie voor ouders en leerlingen versturen wij per e-mail. Voor algemene informatie kunt u terecht op de website.