De Fontein is een eigentijdse school voor mavo (vmbo-t) in Bussum waar iedereen elkaar bij naam kent. Een school waar we met z’n allen graag komen en waar we ons veilig voelen om samen te werken en te leren. Op De Fontein word je herkend en gekend.

We zijn trots op onze school, omdat de leerlingen het naar hun zin hebben en er enthousiast over vertellen aan familie en vrienden. De school kent duidelijke regels. De leerlingen weten daardoor waar ze aan toe zijn. Dat geeft een gevoel van zekerheid en veiligheid.

Betekenisvol leren

Op De Fontein gaan we voor eigentijds leren. Een school is er om te leren en dat doe je niet alleen met je hoofd. Op het rapport met je cijfers staan ook je competenties: niet alleen de prestatie wordt beoordeeld maar ook de manier waarop je dit bereikt hebt.

Vanzelfsprekend is er op De Fontein ook aandacht voor activiteiten zoals sport, excursies, buitenschoolse activiteiten en projectweken.

Uiteraard hebben wij goede computervoorzieningen, iedere leerling heeft een eigen schoolaccount, een school e-mailadres en is gekoppeld aan SOMtoday, onze ELO (elektronische leeromgeving.). In de ELO staat belangrijke informatie zoals het rooster en de roosterwijzigingen, cijfers, absentie, studiewijzers en vakgerelateerde extra oefeningen. In bijna alle lokalen werkt de docent met een digibord en in het hele gebouw is er wifi. Ouders hebben een eigen account voor SOMtoday om zo de voortgang van hun kind te kunnen volgen.

Persoonlijk

Elke klas heeft één of twee coaches. De coach speelt een centrale rol in de begeleiding van de leerling. De taken van de coach zijn onder meer:

 • Het voorbereiden van het coachmoment; hierbij aandacht voor de groepsdynamica, studievaardigheden en klassenactiviteiten.
 • Het onderhouden van de contacten met thuis; de coach is voor de ouders het eerste aanspreekpunt.
 • De coach houdt ook overzicht op de resultaten, werkhouding, competenties van de leerling en biedt hulp in geval van leer- of sociaal-emotionele problemen.

Waarin onderscheiden wij ons?

 • De schoolloopbaan van de leerling staat centraal.
 • Met ingang van augustus 2019 heeft De Fontein samen met het Goois Lyceum een unieke route voor toekomstige havoleerlingen: de Pre Lyceum stroom. Dit traject is bedoeld voor leerlingen met havocapaciteiten die op dit moment nog niet klaar zijn voor een havobrugklas. Zij groeien in hun eigen tempo naar de havo toe.
 • Uniek is ook ons programma in klas 4, waarin wij in zgn. sectormiddagen de leerling voorbereiden op een optimale aansluiting richting mbo dan wel havo.
 • Wij werken hier nauw samen met het ROC Amsterdam/Gooi en Vechtstreek en het Goois Lyceum.

“Op De Fontein wordt je herkend en gekend“

“Op De Fontein wordt je herkend en gekend“

Ons onderwijs is gebaseerd op drie kernwaarden

Vertrouwen en optimisme

 • Je hebt de ambitie om je capaciteiten te ontplooien
 • Je kunt verantwoordelijkheid (leren) dragen
 • Je krijgt ruimte om nieuwsgierig te zijn

Relatie en dialoog

 • Je gaat bindingen aan: met de ander en met je omgeving
 • Je draagt bij aan een open en eerlijk klimaat
 • Je geeft ruimte voor opvattingen van anderen
 • Je lost problemen op door deze te benoemen en te bespreken

Respect en veiligheid

 • Je wordt gekend en doet ertoe
 • Je mag je kwetsbaar opstellen
 • Je wordt vertrouwd

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees meer over de Pre Lyceum stroom

Werken bij De Fontein