Hier leest u wat u moet doen bij absentie, ziek zijn of andere vormen van verzuim. Zonder geldige reden te laat komen, is sowieso niet de bedoeling.

Te laat komen

Wij willen op tijd beginnen. Te laat komen verstoort de les en bovendien mist de laatkomer een deel van de les. Komt uw kind door bijzondere omstandigheden toch te laat, geeft u dit dan dezelfde dag nog telefonisch voor 8.30 uur door of via een absentieformulier. Te laat komen zonder geldige reden valt onder ongeoorloofd verzuim en wordt bestraft.

Verzuim

Het kan gebeuren dat uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school komt. Belt u dan vóór 08.30 uur naar de school via nummer: 035-6927676. Of meld dit via het online-absentieformulier onderaan deze pagina.

We verzoeken u afspraken voor dokter, tandarts en dergelijke zoveel mogelijk buiten de lestijden te regelen. Kan het echt alleen onder schooltijd, geef dit dan het liefst een dag van tevoren door via het absentieformulier.
Verzuim bij toetsen en examens in de derde en vierde klas kan grote gevolgen hebben. In het Programma van Toetsing en Afsluiting leest u wat u in zo’n situatie moet doen.
Wanneer een leerling op eigen initiatief en zonder geldige reden afwezig is, volgen disciplinaire maatregelen. Ongeoorloofd verzuim en veelvuldig te laat komen, melden wij aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

Ziek tijdens schooltijd

Wordt uw kind onder schooltijd ziek, dan meldt hij of zij zich bij de conciërge of het secretariaat. Wij checken dan eerst bij u of uw kind naar huis mag en kan. Mocht uw kind meerdere dagen ziek zijn, dan graag dagelijks melden volgens bovenstaande procedure.

Niet kunnen gymmen

Een leerling kan op medische gronden vrijgesteld worden van lichamelijke opvoeding. Een vrijstelling voor een langere periode moet u schriftelijk aanvragen bij de teamleider van het leerjaar van uw kind. Uw kind is dan niet automatisch vrij. In principe is uw kind in de gymles aanwezig, bijvoorbeeld als assistent.