Op De Fontein ontwikkelt elke leerling zich op zijn of haar eigen tempo. Wij vinden het als school belangrijk om uw zoon en dochter te kunnen ondersteunen om zo het beste uit zichzelf te halen. We leggen hieronder graag aan u uit hoe we dat doen!

Coaches

Op De Fontein heeft elke klas één of twee coaches. Zij helpen en begeleiden de leerlingen van hun coachklas intensief. Zowel als het gaat om leerprestaties als ook voor andere zaken. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor ouders gedurende het schooljaar.
Elke week is er een coachmoment. In dat uur leert de leerling onder andere plannen en studeren en wordt aandacht besteed aan competenties, pakketkeuze en vervolgopleidingen. Ook allerlei school- en klassenzaken komen aan de orde.

Remidial teaching (RT)

Deze hulp wordt in principe aan alle leerlingen geboden die dyslexie, dyscalculie of een grote leerachterstand hebben.
Om leerachterstanden op te sporen worden bij de leerlingen uit leerjaar een testen afgenomen betreffende: spelling, leestempo, tekstbegrip, woordenschat en rekenen. In leerjaar drie wordt nogmaals onderzoek gedaan naar achterstanden bij tekstbegrip en woordenschat.
In de RT-lessen worden onder andere spelling, woordenschatvergroting, leesstrategieën, moderne vreemde talen en rekenproblemen behandeld. Na afloop van een RT-periode wordt een verslag in het leerlingdossier gedaan en een evaluatieverslag naar de ouders gestuurd. Op onze ‘interne’ site vindt u ons dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol.

”Op De Fontein heeft elke klas één of twee coaches. Zij helpen en begeleiden de leerlingen van hun coachklas intensief”

”Op De Fontein heeft elke klas één of twee coaches. Zij helpen en begeleiden de leerlingen van hun coachklas intensief”

Jeugdgezondheidszorg

Alle leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 3 worden voor een preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd bij de jeugdverpleegkundige van de GGD Gooi- en Vechtstreek. Voor dit onderzoek, dat op school plaatsvindt, krijgt u vooraf bericht.

Aan de leerlingen wordt gevraagd om een digitale vragenlijst van te voren in te vullen. Daarna worden alle leerlingen door de jeugdverpleegkundige onderzocht. Deze heeft een gesprek met de leerling, weegt het gewicht en meet de lichaamslengte. Ook worden de ogen en evt. de oren getest. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of de leerling extra aandacht nodig heeft. Een aanvullende afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg.

Huiswerkbegeleiding
We werken samen met Leren voor de Toekomst  –  huiswerkbegeleiding en hebben als school 30 plekken ingekocht.
Deze vindt plaats in ons gebouw. Leerlingen kunnen een motivatiebrief inleveren bij de coach om hiervoor geselecteerd te worden.

Leren voor de toekomst
Wij zijn Leren voor de Toekomst, een organisatie die duizenden scholieren in heel Nederland
ondersteunt bij hun schoolontwikkeling en loopbaan. Wij geloven dat elk van jullie de potentie heeft
om alles uit jullie schooltijd te halen. Wij staan klaar om jullie daarbij te helpen!