Naar De Fontein in leerjaar 2, 3 of 4? Dat kan! We noemen dat: zij-instroom.

Iedere zij-instroom leerling heeft (samen met de ouder(s)) een persoonlijk intakegesprek op De Fontein met mevr. I. Snoeker (Locatieleider/ Teamleider Leerjaar 3 en 4) of Dhr. de Groot (Teamleider leerjaar 1 en 2) en soms (ook) met mevr. S. Pot (Ondersteuningscoördinator).
Alvorens dit gesprek plaatsvindt, nodigt De Fontein u uit om een aantal zaken per e-mail toe te sturen:

  • Schooladvies basisschool
  • Cito groep 8 of een NIO
  • Laatste rapport van de huidige school
  • Indien op de huidige school afgenomen: cito volgtoets(en)
  • Verzuimstaat van dit schooljaar
  • Na dit gesprek wordt de leerling besproken in de toelatingscommissie.
  • Mochten we de leerling (kunnen) aannemen, dan volgt het invullen van o.a. het aanmeldingsformulier.

U hoort dan meteen of er plaats is of dat de leerling op een wachtlijst komt.
Bij iedere zij-instroom leerling willen we graag contact met de school van herkomst i.v.m. de warme overdracht. Want we willen graag dat het een succes wordt! Het maken van een afsprakenlijstje voor de eerste periode op onze school behoort tot de mogelijkheden. Deze afspraken worden na 6 weken (na start school) geëvalueerd in een gesprek met de coach/ouder(s)/leerling. Zo weet iedereen wat hem of haar te doen staat en wat we van elkaar mogen verwachten!

Voor vragen neemt u contact op met het secretariaat.

Het aanmeldingsformulier krijgt u op school of kunt u hieronder downloaden.
Bij het aanmeldingsformulier hoort ook het formulier Toestemming publicatie foto’s en video’s