Hieronder vind je diverse regels, procedures en protocollen. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op, via het contactformulier onderaan deze pagina.

Programma van toetsing en afsluiting en programma van toetsing en eindtermen
PTE- gids leerjaar 1
PTE-gids leerjaar 2
PTA-gids leerjaar 3
PTA-gids leerjaar 4
Reglementen en overige
Schoolgids 
Bevorderingsnormen
Aanpassing bevordering leerjaar 3 naar leerjaar 4
Toetsbeleid 
Zo doen wij dat op de Fontein
Examenreglement
Anti-pestprotocol 
Instroomnota Havo Goois Lyceum
Competenties
School ondersteuningsprofiel 
Dyslexiebeleid (leeg)
Dyscalculiebeleid (leeg)
Reglement kluisjes (leeg)
Privacyreglement GSF (leeg)
Klachtenregeling GSF (leeg)
Leerlingstatuut GSF (leeg)
Lessentabel 
Ons onderwijs (leeg)
Klachtenregeling De Fontein
Onderwijskundige ambities
Covid19 Draaiboek

Heb je een vraag?