In onze huidige tijd van globalisering, is het waardevol om naast Nederlands ook andere talen te beheersen, zoals Engels, Duits en Frans. Sinds een aantal jaar heb je op De Fontein de mogelijkheid om daar op gebied van Engels nog een schepje bovenop te doen ..

Een kans uit duizenden…

Sinds een aantal jaar is het op De Fontein mogelijk om je Cambridge Englisch Certificate te behalen.
Het volgen van dit programma verhoogt de kennis en vaardigheden van de leerling in het vak Engels aanzienlijk en het behalen van dit diploma vergroot de mogelijkheid om in Europa bij een Engelstalige studie te worden toegelaten. Daarbij is een Cambridge diploma een belangrijke toevoeging aan het uiteindelijke CV van de leerling.

Opbouw van het programma

Op onze school is het volgen van het Cambridge programma niet verplicht, maar het is wel aan te raden. Voor de leerlingen is dit een extra vak; het valt dus buiten het reguliere lesprogramma. Het eerste deel wordt afgesloten met een examen waarbij het First Certificate kan worden gehaald.

Het tweede deel, dat ongeveer anderhalf schooljaar duurt en aangeboden wordt aan de leerlingen die First gehaald hebben, wordt afgesloten met het Advanced Exam. Daarbij is een Cambridge diploma een belangrijke toevoeging aan het Curriculum Vitae van de leerling.

“De Fontein zet graag dat stapje extra“

“De Fontein zet graag dat stapje extra“