Zoals u weet, wordt een groot deel van de uitgaven van onze school door de overheid gefinancierd. Deze middelen zijn niet voldoende om alles te financieren wat wij als school nodig vinden om goed en volledig onderwijs te kunnen bieden. Wij vinden namelijk dat het onderwijs op De Fontein meer moet zijn dan alleen de lesstof bieden die nodig is om het diploma te behalen.

Wij organiseren daarom aanvullende onderwijsactiviteiten om ook de sociaal–emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van onze leerlingen te stimuleren. Zonder uw steun is het onmogelijk om al deze activiteiten te laten plaatsvinden.

De ouderbijdrage is onderverdeeld in drie categorieën

  • Algemene ouderbijdrage
    Deze bijdrage besteden we voornamelijk aan kosten voor de extra begeleiding en coördinatie van alle activiteiten. Maar u kunt ook denken aan diverse verzekeringen, vieringen, praktijkmaterialen, dagelijks gebruik van de mediatheek faciliteiten en diverse trainingen op het gebied van faalangst, weerbaarheid, leerling begeleiding.
  • Specifieke ouderbijdrage per afdeling
    Iedere jaarlaag gebruikt materialen en heeft activiteiten die de school ziet als belangrijke aanvulling op de lessen. De nadere toelichting bij en specificatie van deze afdelingsgebonden kosten vindt u in de bijlage en op onze website.
  • Ouderbijdrage aan het Schoolfonds
    De ouderraad van De Fontein heeft het Schoolfonds in het leven geroepen. De ouderraad beheert dit fonds en beslist in onderling overleg met de schoolleiding over de uitgaven. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van wie de financiële situatie niet toereikend is, kunnen een beroep doen op het Schoolfonds. Daarnaast kunnen uit het Schoolfonds materialen of activiteiten worden gefinancierd die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden en die wel een meerwaarde hebben voor onze leerlingen. U kunt zelf de hoogte van een eventuele donatie bepalen.

Vrijwillig

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen mogen meedoen aan extra activiteiten die school organiseert, ook als ouder(s)/verzorger(s) de ouderbijdrage niet kunnen betalen.

Facturatie (via WIS Collect)

Voor het innen van de ouderbijdrage gebruiken wij dit jaar voor het eerst WIS Collect. Dit is de online betaalomgeving van De Fontein. Binnenkort ontvangt u e–mails van WIS Collect, met daarin een link naar hun website. In dit portal kunt u direct een iDeal betaling uitvoeren, al dan niet in termijnen. Dit werkt overzichtelijk en snel. De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage kunt u desgewenst aanpassen.

Verantwoording van de besteding

Alle bovengenoemde kosten en afspraken zijn onderdeel van de begroting voor 2022-2023 die door de medezeggenschapsraad is goedgekeurd. De medezeggenschapsraad krijgt inzage in de realisatie van de begroting en daarmee de besteding van de ouderbijdrage.

Wij zijn heel blij met uw steun want alleen dan kunnen we alle activiteiten laten doorgaan. Mocht een activiteit niet kunnen doorgaan, dan kan (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.

We gaan er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd; mocht u toch nog vragen hebben over de ouderbijdragen, dan kunt u contact opnemen via de mail met het secretariaat van de school (info-df@gsf.nl).

We kijken uit naar een schooljaar met veel activiteiten!

“Wij vinden namelijk dat het onderwijs op De Fontein meer moet zijn dan alleen de lesstof bieden die nodig is om het diploma te behalen.“

“Wij vinden namelijk dat het onderwijs op De Fontein meer moet zijn dan alleen de lesstof bieden die nodig is om het diploma te behalen.“

Schoolboeken

De gratis schoolboeken voor uw zoon of dochter worden u geleverd door de firma Iddink. Via deze link kunt u het benodigde boekenpakket bestellen. Het boekenpakket wordt thuis afgeleverd (zonder bezorgkosten). Verkeerd of ten onrechte bestelde boeken komen voor uw eigen rekening. Let u bij het bestellen voor leerjaar 3 + 4 op het vakkenpakket van uw zoon/dochter.

Sommige lesmaterialen zijn verplicht en niet gratis, omdat deze ook privé gebruikt kunnen worden of persoonsgebonden zijn. Voorbeelden daarvan zijn atlas en woordenboeken.

Ook rekenmachines, sportkleding, schriften/multomap, pennen en dergelijke blijven voor uw eigen rekening. U bepaalt zelf waar u deze overige artikelen wilt aanschaffen. De schoolboekenleverancier is hiervoor een mogelijkheid, geen verplichting.

Examenreis leerjaar 4

Bij deelname van uw kind aan de buitenlandse reis worden de kosten hiervoor eveneens via WIS Collect bij u in rekening gebracht. De bijdrage voor de reis is kostendekkend en hangt samen met de afstand tot de reisbestemming.

Meer weten?

Bekijk hier de ouderbijdragespecificatie 23/24

Lees meer over de Ouderraad

Werken bij De Fontein