Onderwijsteam De Fontein

De medewerkers van De Fontein zijn het beste per e-mail te bereiken. Indien er telefonisch contact gewenst is, kan er het beste worden gebeld met het algemene nummer: 035 – 692 76 76

Schoolleiding
directeur Mevr. B. Mol bmol@gsf.nl
locatieleider en teamleider leerjaar 3 en 4 Mevr. I.M. Snoeker isnoeker@gsf.nl
teamleider leerjaar 1 en 2 Dhr. R. de Groot rdgroot@gsf.nl
Onderwijs ondersteunend personeel / leerlingondersteuning
administratie Mevr. I. Hollander info-df@gsf.nl
administratie Mevr. C. Wiegmans info-df@gsf.nl
conciërge Dhr. S.W. van der Panne df-concierge@gsf.nl
conciërge Mevr. R. van de Velden df-concierge@gsf.nl
examensecretaris leerjaar 3 Dhr. H. Zondag hzondag@gsf.nl
examensecretaris leerjaar 4 / coördinator LOB leerjaar 4 Dhr. J. Vos jvos@gsf.nl
coördinator LOB leerjaar 1, 2 en 3 Mevr. A. Vleming avleming@gsf.nl
kantinebeheerder Mevr. P. den Uyl pduyl@gsf.nl
klassenassistent Mevr. K. Rybarz krybarz@gsf.nl
klassenassistent Mevr. M. Azami mazami@gsf.nl
mediatheekmedewerker Mevr. Y. Brunekreef ybrunekreef@gsf.nl
roostermaker Dhr. R. Keulers rkeulers@gsf.nl
remedial teaching, verzuimcoördinator Mevr. S. Ponteyn sponteyn@gsf.nl
schoolopleider Mevr. N.Pkhaladze npkhaladze@gsf.nl
schoolopleider Dhr. D. Sinkeldam dsinkeldam@gsf.nl
ict-coördinator Mevr. C. Vos cvos@gsf.nl
vertrouwenspersoon Mevr. M. Innemee minnemee@gsf.nl
vertrouwenspersoon Dhr. P. Willemsen pwillemsen@gsf.nl
ondersteuningscoördinator Mevr. S. Pot spot@gsf.nl

Docententeam

 Afkorting Naam Vak E-mail
aart Mevr. L. Aartsen rekenen laartsen@gsf.nl
arew Dhr. W. Arends Nederlands warends@gsf.nl
bari Mevr. E.C. Barink Duits, Engels ebarink@gsf.nl
Zelea Mevr. A. Eleveld Engels aeleveld@gsf.nl
elkj Mevr. J. van Elk tekenen jvelk@gsf.nl
gros Mevr. S. Groeneweg tekenen, ckv sgroeneweg@gsf.nl
grod Mevr. D. de Groot tekenen, ckv ddgroot@gsf.nl
gror Dhr. R. de Groot biologie, aardrijkskunde rdgroot@gsf.nl
hara Mevr. M.J. Harasko Duits mharasko@gsf.nl
hoge Dhr. P. Hogenbirk lichamelijke opvoeding phogenbirk@gsf.nl
holj Dhr. J. Hollink biologie, aardrijkskunde jhollink@gsf.nl
inne Mevr. M. Innemee biologie, wiskunde minnemee@gsf.nl
jonh Mevr. S. de Jongh Nederlands sdjongh@gsf.nl
juls Mevr.I. Julsing aardrijkskunde, geschiedenis, digitale geletterdheid ijulsing@gsf.nl
karf Mevr. F. Karnebeek Engels fkarnebeek@gsf.nl
kaye Dhr. E. Kaya wiskunde ekaya@gsf.nl
knka Mevr. K. Knapen Frans kknapen1@gsf.nl
kron Mevr. N. de Kromme geschiedenis ndkromme@gsf.nl
lagm Mevr. S. Lagerburg Duits slagerburg@gsf.nl
mali Mevr. H.E.M. Malingré natuurkunde, scheikunde hmalingre@gsf.nl
menb Dhr. B. Menninga ckv bmenninga@gsf.nl
mooc Mevr. C. Mooren Nederlands, tekenen, ckv cmooren@gsf.nl
pkha Mevr. N. Pkhaladze Engels npkhaladze@gsf.nl
panne Dhr. S. W. van der Panne onderzoeken & ontwerpen svdpanne@gsf.nl
pots Mevr. S. Pot Frans spot@gsf.nl
prob Dhr. B. Pronk onderzoeken & ontwerpen bpronk@gsf.nl
roek Mevr. K. Roelofs economie kroelofs@gsf.nl
scha Dhr. R. Schijns biologie rschijns@gsf.nl 
sink Dhr. D. Sinkeldam geschiedenis dsinkeldam@gsf.nl
tama Mevr. A. Tamminga Engels atamminga@gsf.nl
vosc Mevr. C. Vos digitale geletterdheid cvos@gsf.nl
vosj Dhr. J. Vos natuurkunde, scheikunde jvos@gsf.nl
wilp Dhr. P. Willemsen geschiedenis, maatschappijleer pwillemsen@gsf.nl
mwol Dhr. M. Wolters muziek, ckv mwolters@gsf.nl
zeem Dhr. L. Zeeman lichamelijke opvoeding lzeeman@gsf.nl
zonh Dhr. H.J.G. Zondag wiskunde hzondag@gsf.nl