Tegenwoordig gaan veel dingen digitaal, dus ook op De fontein. Elke leerling krijgt gratis een eigen chromebook van school waarmee de leerling thuis en op school kan werken. Ook voor de ouders doen wij veel digitaal.

Veel van de door ons gebruikte lesmethodes hebben ook een online-deel. En ook verslagen worden vaak digitaal gemaakt. Dit gebeurt veelal op de chromebook maar kan ook op de computer in de mediatheek. Verder werken we met Google for Education Plus waarmee de privacy van onze leerlingen gewaarborgd wordt. In leerjaar 1 geven we ook het vak digitale geletterdheid. Hier leren de leerlingen van alles over het werken met Google, besteden we ook aandacht aan informatievaardigheden en mediawijsheid om leerlingen gericht te leren zoeken op internet en ze er bewust van de sporen te maken die je op internet achterlaat met de bijbehorende risico’s. Meer informatie over digitaal voor leerlingen, klik hier of kijk onderaan deze pagina.

Digitale communicatie

Wij kiezen ervoor om de schriftelijke communicatie zoveel mogelijk met u per e-mail te laten verlopen. Wij sturen deze e-mails veelal vanuit ons leerlingvolgsysteem. Op deze wijze is alle communicatie goed gewaarborgd. Aankondigingen en uitnodigingen ontvangt u ook op deze manier.
Op onze website staat algemene informatie zoals de agenda, informatie over de examens, hoe te handelen bij ziekte van uw zoon of dochter, onze reglementen, enzovoort. Meer informatie over regelingen en richtlijnen, klik hier of ga naar onderaan deze pagina.

Ook voor u is de snelste en makkelijkste manier om contact te krijgen met een docent of andere medewerker de e-mail. De e-mailadressen vindt u hier. Bij dringende of meer ingewikkelde zaken kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen.
Leerlingen gebruiken vooral hun eigen school-e-mailadres voor communicatie met hun docenten.

Leerlingvolgsysteem Somtoday

Als leerlingvolgsysteem maken wij gebruik van Somtoday. Op deze website, die ook voor de leerlingen belangrijk is, staan het rooster, het huiswerk, de cijfers, de absenties en aanvullende informatie bij de vakken en de digitale leermiddelen.

Ouders hebben een eigen inlog voor Somtoday en er is ook een app. Deze inloggegevens sturen we aan het begin van het eerste schooljaar per e-mail naar de bij ons bekende e-mailadressen. Het kan zijn dat dit bericht in de spambox terecht komt. Dit account is niet voor de leerlingen omdat hiermee het digitale lesmateriaal niet toegankelijk is. Alle andere informatie is wel beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over de ouder-app of kijk onderaan deze pagina.

Meer weten?

Digitaal voor leerlingen

Regelingen & Richtlijnen

Handleiding ouder-app Somtoday