Rapportage

Een schooljaar op De Fontein bestaat uit vier perioden. Afhankelijk van de periode, de afdeling en de klas, zijn er rondom deze rapportage planningsgesprekken en rapportgesprekken waarin leerlingen, ouders en mentoren gezamenlijk naar de ontwikkelstappen van de leerling kijken.

SomToday

Cijfers, toetsen, studieplanners en absentie staan vermeld in het elektronische portaal Somtoday. Ouders ontvangen hiervoor bij de start van de brugklas een inlogcode. Deze code blijft tijdens de hele schoolcarrière van de leerling geldig. Als ouder beschikt u in Somtoday over dezelfde informatie als uw zoon of dochter, met dit verschil dat leerlingen kunnen doorklikken naar digitaal lesmateriaal en ouders niet.

Overgaan en slagen

De links naar de overgangsregeling voor alle leerjaren en het programma van toetsing en eindtermen (PTE) of programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan op onderaan deze pagina.

Meer weten?

Bekijk hier de bevorderingsnormen

Aanpassing bevordering leerjaar 3 naar leerjaar 4

Bekijk hier de PTE’s en PTA’s