Op De Fontein sta jij centraal! Dat betekent dat we onze leerlingen zo goed mogelijk willen helpen in het maken van de goede keuzes voor nú en voor later. Tijdens je schooltijd ben je bewust óf onbewust al aan het denken geslagen over je vervolgstappen (havo/mbo). Hoe wij, als school, jou zo goed mogelijk willen ondersteunen, lees je op deze pagina.

Wij stellen de loopbaan van onze leerlingen centraal!
Wij vinden het belangrijk om de leerlingen al vroeg te ondersteunen in hun oriëntatie naar een vervolgopleiding. Dit doen wij door, vanaf leerjaar 2, het LOB-traject(loopbaan oriëntatie en beroep) aan te bieden. Op een speelse manier ontdekken de leerlingen hun kernkwaliteiten en koppelen die aan vakken en beroepen. Wij werken hierbij nauw samen met onze omliggende MBO- en Havo-scholen.

In klas 4 is er een uniek aansluittraject
Leerlingen kiezen een stroming aan het begin van klas 4: MBO of Havo. In twee maal 8 middagen van 3 uur leren de leerlingen vaardigheden die bij hun vervolg opleiding horen.

“Op De Fontein staan jouw doelen centraal“

“Op De Fontein staan jouw doelen centraal“

Havo doorstroom klas

Om toegang te krijgen tot deze stroming moeten de schoolexamencijfers aan het einde van leerjaar 3 op orde zijn. Dat betekent minimaal een 6,3 en voor Nederlands, Engels en wiskunde geen onvoldoende(s).
Daarnaast moeten de competenties gemiddeld 3,5 zijn (op de schaal van 1 tot 5).
De leerlingen werken in de eerste 8 weken aan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Dit programma is opgezet samen met het Goois Lyceum.
Na deze 8 weken is er een toetsmoment.
Om door te mogen naar deel twee (wederom 8 weken) mag er maar één onvoldoende zijn in de toetsing. De competenties moeten wederom op niveau zijn.
Net voor het tweede deel gaan wij naar Laar en Berg om de Havo daar te bezoeken en echte Havo-lessen (zoals management en organisatie) te volgen.

In het tweede deel van het Havo-traject werken leerlingen drie keer een middag aan Nederlands, Engels en wiskunde op het Goois Lyceum, met echte Havo-docenten. De overige middagen worden op De Fontein gegeven.

Ook na deel twee is een toetsmoment. Leerlingen die de toetsen voldoende hebben gemaakt, hebben een gegarandeerde plek op het Goois Lyceum (mits de exameneis wordt gehaald).

De overige plekken worden ingevuld op voordracht van De Fontein. Leerlingen moeten wel het aansluittraject hebben doorlopen.
Deze leerlingen behalen op het Goois Lyceum de afgelopen jaren in ALLE gevallen in twee jaar hun HAVO diploma! 100% Fontein leerlingen geslaagd!
Onze leerlingen in 4 Havo doen het minstens net zo goed, vaak beter dan de eigen 4 Havo leerlingen,
Bron: Laar en Berg en Goois Lyceum.

MBO stroom

In twee maal 8 weken worden de leerlingen uitgedaagd om project matig en een op MBO manier een project binnen hun gekozen profiel vorm te geven.
In deel 1 is dit het vormgeven en ontwikkelen van het profielwerkstuk.
In deel 2 gaan leerlingen kennis maken met de vervolgopleiding en het beroepenveld.

De Fontein volgt hoe het gaat met onze leerlingen, ook op het MBO.

Het blijkt dat door dit aansluittraject leerlingen in veelal alle gevallen een goed beeld hebben van hun opleiding en dat leerlingen niet van opleiding wisselen.
Absolute winst!

Meer weten?

Open Dagenkalender vervolgonderwijs

Presentatie informatieavond leerjaar 4

Presentatie mbo college Hilversum