Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt. In dit geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders/verzorgers.

Mocht een leerling zich niet lekker voelen dan kan de leerling bij het secretariaat of de conciërges terecht. Zij gaan in gesprek met de leerling om te kijken waar de leerling behoefte aan heeft (kopje thee en/of beetje aandacht). Mocht de leerling echt ziek zijn en naar huis gaan, dan bellen wij altijd eerst naar de ouders/verzorgers. Ook kunnen wij na toestemming van ouders/verzorgers een paracetamol geven.

Als een leerling onverhoopt een ongeval krijgt, bij bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding, dan zullen wij u bellen met de vraag uw zoon/dochter op te halen en voor de zekerheid een arts te bezoeken.

Ook voor eerste hulp, pleisters en damesverband kunnen leerlingen bij het secretariaat of de conciërges terecht. De medewerkers van het secretariaat en de conciërges zijn allen BHV’ers en in staat om eerste hulp te verlenen, mocht dit nodig zijn.