Op De Fontein werken we voor elk leerjaar met een jaarlijks onderwijsprogramma. Dit wordt ook wel het ‘Programma van Toetsing en Eindtermen’ genoemd. Oftewel PTE. In leerjaar 3 en 4 werk je gericht naar je eindexamen en heet dit het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting, oftewel PTA.

Deze PTE’s en PTA’s hebben we verwerkt in een gids per leerjaar. In deze gidsen kun je lezen wat je dit jaar gaat leren en wat je aan het eind van het jaar voor ieder vak moet kennen en kunnen. Je vindt ook per vak genoemd welke toetsen er zijn, zodat je daar rekening mee kunt houden. Leertoetsen worden afgenomen in de toetsweken, deze vinden vier keer per jaar plaats. Ook helpt de gids je met plannen van je huiswerk en dat is dus heel makkelijk, omdat je precies weet wat er in welke periode van je wordt verwacht. Met behulp van de studiewijzers in SOM kun je zien hoe je naar al die verschillende onderdelen toewerkt.

Tijdens het coachmoment aan het begin van het schooljaar wordt deze gids helemaal doorgenomen. Als je daarna nog vragen en/of opmerkingen hebben kun je het best contact opnemen met je coach.

Downloads