• Nu de laatste periode tot aan de zomervakantie begonnen is, brengen we u graag op de hoogte met een overzicht van de aankomende activiteiten in deze nieuwsbrief.

  • Op De Fontein werken we voor elk leerjaar met een jaarlijks onderwijsprogramma. Dit wordt ook wel het 'Programma van Toetsing en Eindtermen' genoemd. Oftewel PTE. In leerjaar 3 en 4 werk je gericht [...]

  • Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt. In dit geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders/verzorgers. Mocht een leerling zich niet [...]

  • Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is de privacywetgeving voor de landen in de Europese Unie. Uiteraard valt onze school ook onder deze wetgeving. De [...]

  • Voor dyslectische leerlingen die baat hebben bij voorleesondersteuning is het mogelijk om de schoolboeken en de toetsen voor te laten lezen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders van dyslectische [...]

  • Tegenwoordig gaan veel dingen digitaal, dus ook op De fontein. Elke leerling krijgt gratis een eigen chromebook van school waarmee de leerling thuis en op school kan werken. Ook voor de ouders doen [...]

  • Wij hechten aan een goede samenwerking met ouders. U speelt een grote rol in het schoolsucces van uw kind. Het is belangrijk dat wij elkaar goed op de hoogte houden. Meestal verloopt dat [...]

  • Service chromebooks Alle leerlingen hebben een chromebook van school in bruikleen. Deze Chromebooks zijn verzekerd en hebben een servicecontract bij de Rentcompany. Mocht je chromebook defect zijn, meld je dan bij mevrouw Vos [...]